top of page

«03:08.38 Tilstander av Unntak»

av Tore Vagn Lid  med Transiteatret-Bergen

I

 

 

Rekonstruksjon av en ettermiddag: innsiden av unntakstilstanden

 

Snart har det gått åtte år – det er allerede historie: 

En tidslinje strekker seg gjennom et reisverk, bygget opp som en installasjon av tre, kamera, instrumenter, løypestrenger, båndspillere og små og store høyttalere. Sekund for sekund, minutt for minutt, rekonstruerer et team av tegnere, musikere og filmkunstnere, tiden det tok en ung mann å sprenge et norsk regjeringsbygg for så å henrette unge sosialdemokratiske politikere på en sommerleir. Ulikt filmer om Breiviks aksjon, eller teaterstykker som leser opp fra manifestet, arbeides det her ikke retro- men på sett og vis prospektivt; hendelsene forsøkes rekonstruert «forfra», fra kjeden av øyeblikk da ingenting ennå var klart, og ingen visste helt hva som var i spill, hva som var viktig og ikke, hvem som skulle komme til å stå bak, og hvordan utfallet av denne fredagen skulle komme til å bli. 

Men sommer-regnet faller tungt. 

Over FM-nettet sendes innslag om sirkuselefanter. 

Det meldes om en badegjest som har sovnet på gulvet og tettet en sluk på et hotell i Grimstad. 

På et varmt kontor, i en vestnorsk regn-by, sitter en relativt ung mann og forbereder en teateroppsetning. 

På Utøya avslutter en tidligere norsk statsminister sitt opphold - før planen. 

 

Unntakstilstandens dramaturgi?

 

Så, klokka 15:25.22 eksploderer det. Men selve dramaet skal ta tid. Meldinger og feilmeldinger begynner å tikke inn. De er ment for å beskrive, men plukkes opp, videreformidles, og blir med det selv til inngripende handlinger som igjen skaper nye situasjoner, ny virkelighet:

Kl. 15:54.07: «Det har vært en eksplosjon til!» 

I ulike redaksjoner, finansiert på ulike måter, responderes det ulikt. Noen har en kriseplan, andre har bare seg selv og sine ferdige spillelister:

Kl. 15:34: «It´s a final countdown» av Europa.

Kl. 15:53: «Earth song» av Michael Jackson.

Klokken 15:51 starter spekulasjonene. Gradvis oppstår behovet for svar, og ekspertene kler seg opp i rollen og kalles på scenen. For noen må jo vite! Først på norsk, så på engelsk, tysk, fransk og spansk – spekuleres det. I denne veven av reaksjoner, nasjonale og overnasjonale, anes konturene av en unntakstilstandens dramaturgi. Den kan – tror jeg – si oss noe om hvordan vi reagerer, ikke etterpå, men midt i en slik tilstand, hvor ingen ennå kan vite sikkert om omfang, årsak og motivasjon; hvor spekulasjoner går i alle retninger, fordi verden trenger svar; hvor Facebook-bilder byttes ut med norske flagg; nasjonal symboler som så – senere – like kollektivt tas ned igjen og erstattes med de gamle; hvor det fortrengt politiske får spille seg ut på gateplan og i sofaer; hvor valg, store og små, må tas og begrunnes – der og da; hvor pauser og stillhet blir skrikende. Kanskje kan det kunstneriske søket etter en slik unntakstilstandens dramaturgi spore opp det den politiske hverdagen, normaltilstanden, visker ut. Og kanskje kan «03:08.38» bli et slags beredskapsetater – jeg mener, forberedelser opp mot de tilstander av unntak som med sikkerhet ligger foran oss?

II

Når de som deler øyeblikkets kunst ikke er på samme sted. 

 

En gammel sannhet har alltid vært egnet til å bygge bro over teaterets ellers så stride innbyrdes fronter: En teaterforestilling er alltid unik. Den skjer i realiteten kun én gang, for dem som er til stede i det samme rommet, samtidig. Slik er teatret øyeblikkets kunst framfor noen. Og slik er teateret også det sosiale rommets kunstform. Dette gjelder i høyeste grad også premieren på Transiteateret-Bergens nye «03.08.38 Tilstander av unntak» som nå, etter en serie av etyder i Frankfurt, Fjaler, Bergen og Trondheim, har nådd fram til sin første fullskala versjon. Når denne forestillingen likevel skiller seg fra scenekunstens «normaltilstand», er det ikke fordi den legger disse kvalitetene til side, men snarere fordi den forsøker å tøye og strekke i de etablerte begrepene om teater som det «å være til stede» og «i samme rom». 

 

Lyttepost Trondheim / Lyttepost Bergen / Lyttepost X

 

For denne forestillingen finner nettopp ikke bare sted i en by, men også – og samtidig – på to andre steder: I Trondheim sitter sammen med aktive utøvere i forestillingen. Og på Kunstnerhuset «Wrap» i Bergen, åpnes dørene nøyaktig på samme tidspunkt som det samme skjer i Trondheim. Dette er altså ikke streamet teater; fordi ingen av rommene befinner seg utenfor, eller bortenfor teaterrommet, men er selv selvstendige deler av forestillingens utvidete scenografiske møtepunkt. Derfor er dette heller ikke et forsøk på å «individualisere» teateropplevelsen i det digitale jenterommets tidsalder. Derimot spørres det med nysgjerrighet: Hva betyr det nå egentlig, i vårt øyeblikk av historien, å være «til stede» «samtidig» og i «samme rom»? Og hvilke muligheter gir forsøket på en utvidelse – en slags sosial og digital desentralisering av scenerommet – for fortellingen, for samspillet mellom spillere og publikum, og – ikke minst – mellom publikum og publikum som samler seg om det samme, i samme rom, på ulikt sted? Den som velger å logge seg på, og å være til stede, enten alene eller sammen med andre, får selv være med å avgjøre.

Tore Vagn Lid

03:08:38  TILSTANDER AV UNNTAK  (versjon #4)

av Tore Vagn Lid

Kommer til Festspillene i Bergen 4. juni 2022

 

 

 

Medvirkende: 

Audiovisuelt konsept og regi: Tore Vagn Lid

Scenografi: Øystein Nesheim / Tore Vagn Lid

Kameraføring: Anders Elsrud Hultgreen

Kamerateam/aktører: Tor Christian F. Bleikli (lys/research), Øystein Nesheim (live tegning)

Tegnere: Øystein Nesheim, Arvid Pettersen, Fredrik Rysjedal, Håkon Fyhn

Komponister: Tore Vagn Lid / Terje Isungset

Teknikk/ Audiovisuell avvikling: Mathias Grønsdahl

Lyddesign: Tore Vagn Lid / Morten Skage / Mathias Grønsdahl

Musikere: Terje Isungset, Tore Vagn Lid

Sangere: Idar Aaserud Løvlid, Hilde Annine Hasselberg, Rolf J Stewart, Tora Kristiane Finne, Karl Reksten, Daniela Iancu Johannessen.

Arrangement av Franz Schuberts «Strykekvartett Døden & Jomfruen» No.14 / Strykekvintett D 956) /Pierre De La Ruhe O Salutaris Hostia : Tore Vagn Lid

Research: Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Tore Vagn Lid

 

Lyttepost Bergen (i samarbeid med Wrap Arts Centre):

Scenografi: Helle Bendixen

Trompet/sang: Per Jørgensen

Bass: Morten Skage

Sangere: Ingvill Espedal, Alexandra Bobrow, Alexander Fiske Fosse, Erling Hannaas, Stian Jebsen

Teknikk: Leo Oran Preston

Vertskap: Veronica Thorseth

Kamera: Amir Ajdinovic

 

Research-team Tyskland (internasjonale sendinger):

Saija Kontio, Anna Neudert, Agnes Fink, Maíra Wiener, Ching Wen Peng, Julia Forgacs, Insa Peters, Xiaofen Wang, Alexandra Finder, Julia Salzmann, Ivana Mitric, Dennis Hoss, Helene Röhnsch, Ozi Ozar, Anja Schneidereit, Angelina Stross, Fabian Mauderer, Anne-Laure Thumerel.

 

Research-team Trondheim:
Forskergruppen CTRLnet (NTNU) ved Jens Røyrvik, Haakon Fyhn, Barbro Rønning, Petter Grytten Almklov, m.fl.

 

Produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med:
Det Vestnorske Teateret, Wrap Arts Centre, Dramatikkens hus, Festspillene i Nord-Norge, Teaterfestivalen i Fjaler, Institutt for medievitenskap W. Goethe Universitet, (Frankfurt a.Main) og Vega Scene.

 

Produsent: Transiteatret-Bergen v/ Tor Christian F. Bleikli

Informasjonsansvarlig: Ingvild Bræin

Inspisient: Kikkis Holmås

Tidligere versjoner:

03:08:38 - TILSTANDER AV UNNTAK (VERSJON #0):

PREMIERE ONLINE-VERSJON (#0)

LØRDAG 22 JUNI 2019 KL 15:00 PM (CET) , Festspillene i Nord-Norge

03:08:38 - TILSTANDER AV UNNTAK (VERSJON #1):

LØRDAG 23.JUNI 2019, kl 15:00 (Nordic Hall, Festspillene i Nord-Norge

03:08:38 - TILSTANDER AV UNNTAK (VERSJON #2):

DET VESTNORSKE TEATERET​​

ONSDAG 15 JANUAR KL 18:00 (BERGENSPREMIERE)

TORDAG 16. JANUAR KL 18:00

FREDAG 17. JANUAR KL 18:00

LØRDAG 18. JANUAR kl 15:00

03:08:38 - TILSTANDER AV UNNTAK (Versjon #3):

VEGA SCENE​​

TORSDAG 30. JANUAR KL 19:00 (VERSJON #4)

FREDAG 31.  JANUAR KL 19:00

LYTTEPOSTER:

BERGEN: Paviljongen på Møllendal (Ved møllendalsveien 60)

TORSDAG 30.1 og FREDAG 31.1 KL 19:00​

TRONDHEIM: LITTERATURHUSET I TRONDHEIM 

FREDAG 31.1. KL 19:00​

LIVE SENDING (30.1 og 31.1. kl 19:00)

Anker 1
Anker 2

Subscribe to our email list

bottom of page