top of page

TRIGGERSYSTEMET
av Tore Vagn Lid

«Bare husk at avmakten er voldens bestevenn. Og at den som føler

seg for liten i møte med det store, lett vil kunne

føle seg for stor i møte med det lille.» (Brunsneglen, Arion Vulgaris)

 

I Tore Vagn Lids nye drama Triggersystemet møter vi Avsenderen, eller Kaptein Noah som han også kaller seg. Sammen med sitt vivarium av levende insekter og sine hemmelighetsfulle brevduer har han trukket seg tilbake til et eventyraktig fabel-univers, for herfra, om mulig, å kunne berge seg selv og sine dyr fra samtidens syndeflod av nye kriger og kriser.

Som observatør og lagkaptein undersøker Noah sine utvalgte insekter gjennom et sinnrikt utrustet insektakvarium – et såkalt vivarium. Slik blir pinnedyr, snegler, skrukketroll og saksedyr til både medspillere og motspillere i et audiovisuelt (høre)spill mellom mennesket i naturen og naturen i mennesket.

 

Triggersystemet bygger videre på Vagn Lid og Transiteatret-Bergens mangeårige estetiske forskningsarbeid i stoffskiftet mellom scene og musikk, og mellom estetikk og politikk. Som ny dramatikk er trilogien inspirert av de eldste formene for såkalte dyrehistorier med røtter tilbake til Æsops fabler. 

 

Forestillingen arbeider videre med det Vagn Lid har kalt samhøring. Til grunn for begrepet ligger tre vesentlige, dramaturgiske byggeklosser. Først viktigheten av å høre, i betydningen lytte, ikke bare se teater. Så viktigheten av det «å høre sammen»; forskjellen mellom det å lytte til noe alene, eller å lytte til det sammen med andre. Og til slutt muligheten for gjennom dette å kunne skape nye fellesskap og berede grunnen for nye typer samhørighet i en kontekst av individualisering, polarisering og fragmentering av et offentlig ordskifte.

 

Transiteatret-Bergen arbeider i grensesnittet mellom teater og musikk med utviklingen av et samtidsorientert og eksperimenterende teater. Kompaniet ledes av dramatiker og regissør Tore Vagn Lid, og utgjør et nettverk av sentrale kunstnere og utøvere innen flere kunstdisipliner. Helt fra starten har ambisjonen vært å utvide teaterrommet som et kritisk erfaringsrom hvor særlig teaterets musiske og musikkdramaturgiske potensial står i sentrum.

 

Som skrivende og komponerende regissør med både Ibsenprisen og flere Hedda-priser bak seg, trer Tore Vagn Lid med Triggersystemet enda lengre inn i rollen både som dramatiker og komponist. Transiteatret-Bergen har gjort seg bemerket med en rekke sceniske prosjekter gjennom sitt over tjue år lange kunstnerskap. Forestillingen 03:08:38 Tilstander av unntak av Tore Vagn Lid, en rekonstruksjon av ettermiddagen 22. juli 2011, spilles fortsatt både nasjonalt og internasjonalt, blant annet med gjestespill i Berlin høsten 2024. De skapende kunstnerne i Transiteatret-Bergen fikk Heddaprisen for beste Audiovisuelle Design og Tore Vagn Lid fikk også Heddaprisen prisen for Særlig kunstnerisk innsats 2020 for arbeidet.

Dramatiker, audiovisuelt konsept, rom, regi, musikk: Tore Vagn Lid

Visuelt team:

Øystein Nesheim – tegner, scenebygger, aktør (Mauren, Formicidae)

Tor Christain Bleikli – visuell dramaturgi, og aktør (Saksedyret, Dermaptera)

Kyrre Bjørkås – visuell dramaturgi, installasjon, aktør (Kneleren, Mantodea)

Mathias Grønsdal – AV-teknikk (Snutebillen, Curculionidae)

Anders E Hultgreen –  video/bilde/foto (Skjeggkreet, Ctenolepisma longicaudata)

 

Medvirkende:

Magne Haavard Brekke: Kaptein Noah (Homo Sapiens)

Bjørn Sundquist: Brunsneglen/Mordersneglen (Arion Vulgaris)

Even Stormoen: Pinnedyret (Phasmatidae)

Thea Stabell: Skrukketrollet (Oniscidea)

Eira Sjåstad Huse: Døgnfluen (Ephemera)

Iver Bogen Griffiths: Skolopenderen (Chilopoda)

Bodil Rørtveit: Nattsvermeren (Heterocera)

 

Hans Knut Sveen Cembalo, (Ixodida)

Morten Skage, Bass (Vespa Crabro)

Tore Vagn Lid, Gitar (Apteroessa Grossa)

 

Inspisient/Regiassistent: Suzanne Øfjord

 

Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Bergen kommune, Dramatikkens hus, Stiftelsen Fritt ord. 

Produsert av Transiteatret-Bergen
Co-produsenter: Black Box teater, Festspillene i Nord-Norge.

 

Takk til: Institutt for Kunst og Medievitenskap (NTNU), Kunstnerhuset Wrap og treskjærer Jon Audun Hauge.

bottom of page