top of page

Oslopris til Transiteatret-Bergen

Osloprisen for "Årets Scenekunst" gikk til Transiteatret-Bergen


Transiteatret-Bergen har mottatt Osloprisen for "Årets Scenekunst" med


forestillingen "03:08:38 Tilstander av Unntak» av Tore Vagn Lid. Forestillingen var nominert sammen med Carte Blanches forestilling «Øy" (også fra Bergen) og forestillingen «The followers of Ø" av The Norwegian Opra. Prisen er en publikumspris, og deles hvert år ut av avisen Natt&Dag. "03:08:38 Tilstander av unntak" v#2 hadde premiere på Logen i Bergen Januar 2020, i samarbeid med Det Vestnorske Teateret og ble siden vist på Vega Scene i Oslo.


Transiteatret-Bergen og Tore Vagn Lid mottok nylig også Heddaprisen for samme produksjon både i kategorien for for "Beste audio- visuelle design" og for «Særlig kunstnerisk innsats» (til Tore Vagn Lid).


Forestillingen vil gjennoppføres ved Det Vestnorske Teater i juni 2021, og drar videre på turnè til København, Århus, Heddadagene i Oslo og Festspillene i Nord-Norge.
Juryen for Osloprisen skriver følgende: PÅ VEGA SCENE i januar 2020 satte Tore Vagn Lid og Transiteatret-Bergen opp den objektive og saklige Toystory-versjonen av hva som skjedde 22. juli 2011. Resultatet ble mer nervepirrende enn man kanskje skulle trodd ut i fra det nedtonede innsalget. 03:08:38 Tilstander av unntak er en rekonstruksjon av hendelsene den 22. juli, fra eksplosjonen i Regjeringskvartalet frem til politiet pågriper ABB på Utøya. Tidslinjen er presentert i sanntid, kun ved hjelp av miniatyrsett og smart symbolbruk. Det sømme


r seg kanskje sjeldent å sette publikum i Breivik-setet, minutt for minutt, men her fremstod det som en nødvendighet. Det ble gjort på en stillferdig måte som blandet dypt alvor og søt pusling. I scenerommet gikk man fritt blant tegnerne, musikerne og «løypen» som guidet oss fra A til B (til B) på 3 timer, 8 minutter og 38 sekunder. Hele opplevelsen utviklet seg til et objektteater hvor scenografien til slutt ikke behøvde impulser fra aktørene for å bevege publikum. Rommet stod for seg selv som en stor og merkverdig installasjon. Med perkusjon og raffinert flerkamera-visning var denne audiovisuelle bomben av en forestilling også ulidelig spennende hele veien. Selv om man visste hvor det gikk, var den drøyt 3 times lange forestillingen aldri langdryg. Tilstander av unntak er en lettlest og overraskende sjarmerende affære, samt hendig hva gjelder høytidelighet. Den er andektig ovenfor de virkelige hendelsene, men samtidig distansert nok til å ikke la seg overmanne av konfliktskyhet. Kanskje vi hadde vært reddet om Tore Vagn Lid hadde lagt inn dette som forslag til minnesmerke? Langt ifra too soon, heller right on time.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page