Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

"Mangfoldig og uventet som livet selv"


Glade for en usedvanlig velformulert og grundig anmeldelse i Bergensavisen.

«Highway Hypnosis» blander kunstformer og skaper en teaterforestilling der nåtidens kommkunikasjonsformer har overtatt for tradisjonelt skuespill."

"Mangfoldig og uventet som livet selv"

«Highway Hypnosis» utfordrer flere sanser, rekkefølgen virker delvis flimrende. Det er som vi hensettes nettopp i denne våkne søvnen, eller en form for drømmetilstand. Logikken og konvensjonene er opphevet. (...) Vi utsettes for kaskader av inntrykk gjennom lyd, bilder, lys og samtaler. Det er ekperimentelt, men samtidig gjenkjennelig. Mangfoldig og uventet som livet selv"

Hele anmeldelsen kan leses her:

https://www.ba.no/pulsen/teater/bergen-sentrum/eksperimentelt-drommeteater/r/5-8-719533?access=granted

#Anmeldelser #PR

Follow

©2018 BY WWW.TRANSITEATRET.NO